Zaproszenie na spotkanie plenerowe dla dzieci

„Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego“ (Psalm 19,2).

W sobotę 23 maja 2015 r. nasz zbór organizuje plenerowe spotkanie dla dzieci pt. „Piękno Bożego Stworzenia“. Chcemy, aby dzieci zauważały Bożą mądrość w otaczającym świecie i odnajdywały ślady Boga w przyrodzie.

Zapraszamy wszystkie dzieci!