Wielka Akcja Mazurkowa: Czas na podsumowanie!

„Czystą i nieskalaną bogobojnością, w ocenie Boga Ojca, jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się splamienia ze strony świata” (Nowe Przymierze – List św. Jakuba 1:27).

Te słowa były inspiracją i wersetem przewodnim dla szkółki niedzielnej z Kościoła Zielonoświątkowego „Emaus” w Zielonej Górze, do przeprowadzenia w czasie Świąt Wielkanocnych Wielkiej Akcji Mazurkowej.

Dzieci ze szkółki niedzielnej z Zielonej Górze od ponad roku modlą się o swoich rówieśników z Kolumbii – kraju, gdzie dzieci i młodzież z rodzin chrześcijańskich cierpi za wierność Ewangelii swoich rodziców, a także ich własną.

Wiele z tych dzieci straciło jedno lub dwoje rodziców, którzy nie wyrzekli się Jezusa, nawet w chwili śmierci. Niektóre z tych dzieci musiały opuścić dom rodzinny z powodu niebezpieczeństwa porwania albo śmierci, jaka groziła im z rąk prześladowców. Dlatego ich los leży na sercu dzieciom z Zielonej Góry.

W 2012 r. z inicjatywy szkółki niedzielnej miała miejsce podobna akcja, podczas której dzieci rozdały uczestnikom nabożeństwa, wykonane wcześniej kolorowe kartki, w zamian za dowolny datek na Dom Schronienia „El Hogar” dla chrześcijańskich dzieci z Kolumbii, prowadzony przez międzynarodowe Dzieło chrześcijańskie Open Doors.

Tak, jak podczas poprzedniej akcji i tym razem, uczestnicy świątecznego nabożeństwa nie zawiedli swoją hojnością.

Na stole dziewczynki wyłożyły własnoręcznie zrobionych i pięknie ozdobionych 26 mazurków, 60 babeczek – upieczonych przez kilka starszych dziewcząt, które zostały poruszone działaniem swoich młodszych koleżanek z Kościoła oraz 18 pysznych kawałków murzynka przyniesionego na tę okazję przez jedną z cioć. Wszystko to zostało zapakowane, udekorowane wstążkami, wraz z dołączonym wersetem: „Ochotnego dawcę Bóg miłuje”.

Ku wielkiej radości dziewczynek, ciasta rozeszły się w ciągu dwudziestu minut, a słoik na datki napełnił się po brzegi banknotami i monetami. Bóg więc znowu pobłogosławił działanie szkółki niedzielnej z Zielonej Góry i sprawił, że kolejny raz może ona wesprzeć swoich rówieśników z odległej, a jednak bliskiej ich sercu, Kolumbii. Dzieci zebrały dla małych chrześcijan, UWAGA: 1 888 PLN!

Szkółka niedzielna zboru Zielonoświątkowego „Emaus” zachęca wszystkie szkółki w całej Polsce do podobnych akcji na rzecz dzieci Prześladowanego Kościoła, ponieważ, nie dość, że to podoba się Bogu, ale przynosi też wiele satysfakcji i wspaniałych chwil dla uczestniczących w tym dzieci i ich nauczycieli katechetycznych.

Alleluja!