Służba więzienna

s6

Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Pragniemy, aby ludzie zagubieni odnaleźli drogę, żyjący w kłamstwie poznali prawdę, tkwiący w miejscach ciemnych i beznadziejnych odzyskali życie. Mówimy o Jezusie osobom, które Go jeszcze nie poznały, wypełniając tym samym Słowo Boże: „Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj“ (Prz 24,11).

Pastor wraz z grupą kilku osób odwiedza więźniów Zakładu Karnego w Krzywańcu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Ich celem jest przekazywanie prawd zawartych w Biblii oraz udzielanie wsparcia poprzez modlitwy i rozmowy. Więźniowie mają szansę usłyszeć Ewangelię i poznać obietnicę mówiącą, że „jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni“ (J 8,36). Chcemy, aby mieli świadomość, że tylko w Jezusie Chrystusie odnajdą przebaczenie i ukojenie oraz doświadczą prawdziwego uwolnienia z grzechów i nałogów.

Służbą więzienną w naszym zborze zajmuje się nasz pastor Stanisław Krawiec.