Łukasz Chmielecki

Zapraszamy serdecznie do pobierania pięknych pieśni z płyty “Śpiewam Bogu” w wykonaniu Łukasza Chmieleckiego. Pieśni publikujemy dzięki uprzejmości i przyzwoleniu Łukasza. Możecie także wysłuchać krótkiego świadectwa nawrócenia Łukasza, które zostało nagrane podczas nabożeństwa dnia 20.10.2007.

Łukasz Chmielecki – “Śpiewam Bogu”

Niech oczy twe  Niech_oczy_twe
Wejdź do Pańskich bram  Wejdz_do_Panskich_bram
Bo miłość dajesz mi  Bo_milosc_dajesz_mi
Ojcze połącz nas  Ojcze_polacz_nas
Tylko Bóg  Tylko_Bog
Rozsławiamy Imię Twe  Rozslawiamy_Imie_Twe
On dał mi nadzieję  On_dal_mi_nadzieje
Uwielbiam Go  Uwielbiam_Go
Ja stałem się nowy  Ja_stalem_sie_nowy
Psalm 27  Psalm_27
Psalm 1  Psalm_1
Odkupiciel  Odkupiciel
Posyłam was  Posylam_was