2015.03.08

„Mowa o krzyżu cz. 2” – Stanisław Krawiec

krzyz

„Ja natomiast chcę jedynie chlubić się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata”.  List do Galacjan 6:14

8 marca 2015 Stanislaw Krawiec