2015.01.04

“Egipt” – Dawid Rokitnicki

flowRoot2996

„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”.
1 List Jana 2:15

04 stycznia 2015 Dawid Rokitnicki