Dziecięce inspiracje

Parę miesięcy wcześniej dzieci ze szkółki niedzielnej Zboru Kościoła Zielonoświątkowego „Emaus” w Zielonej Górze, spośród kilku projektów Open Doors, wybrały Dom Schronienia “El Hogar” i postanowiły wspierać go swoimi finansami. Skarbonką stał się duży słoik. Dzieci wrzucały to co mogły zaoszczędzić ze swojego kieszonkowego i słoik powoli się napełniał. Spośród podopiecznych ‘Domu Schronienia’ każde z dzieci wybrało jedną osobę, którą otoczyło modlitwą oraz wysłało do niej kartkę.