Duch Święty jest naprawdę przewodnikiem

Spotkaliśmy się aby porozmawiać na temat służby dla Ciebie, Panie. Pragniemy pokazać sobie i innym, że Ty żyjesz wśród nas, jak obiecałeś. Chcemy zbierać świadectwa Twojej obecności w naszym codziennym życiu i dzielić się radością i wolnością z naszymi braćmi i siostrami.
Szukając więc pomysłu usiadłam przed komputerem i zaczęłam przeglądać swoje zapiski.
Znalazłam niezwykle zachęcające „Jam zwyciężył świat”, zajrzałam i przeczytałam „listę”:

 • Ja zwyciężyłem świat (Jan. 16:33)
 • Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich (Ps. 91:11)
 • Szukajcie najpierw Królestwa Bożego (Mat. 6:33)
 • Nasza Ojczyzna zaś jest w Niebie (Flp. 3:20)
 • Stosownie do tego jak mogli słuchać (Mar. 4:33)
 • Żyję nie ja lecz we mnie żyje Chrystus (Gal. 2:20)
 • Według waszej wiary niech wam się stanie (Mat. 9:29)
 • Ufaj córko (Mat. 9:22)
 • Mieć zupełną pewność (Rzym 4:21)
 • Przysiągłem i potwierdzam: chcę strzec Twoich praw sprawiedliwych (Ps. 119:106)
 • Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje (Mat. 6:21)
 • Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca (Przyp. Salomona 4:23)
 • A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność (2 Kor. 3:17)

Zebrałam te słowa w lipcu 2015r. Czytając je teraz, tak będzie już zresztą zawsze, jestem zadziwiona bezpośredniością z jaką zwracałeś się i zwracasz do mnie każdego dnia. Zadziwiona Twoją nieograniczoną mocą i tym, że Ty zawsze wiesz JAK i KIEDY powiedzieć to, co ważne.

Ta „lista” wygląda jak przewodnik. Nie wiem czy mogę mówić o chronologii tej listy ale – jak dla mnie – tak właśnie ona się prezentuje… Dziękuję Tobie!

Justyna