Czy wierzysz w przeznaczenie?

DUŻE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE
„Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam”. Ewangelia Jana 15:16

Co z tym przeznaczeniem? Jak to się ma do naszego życia? Do teraźniejszości? Do przyszłości? Do czego zostaliśmy przeznaczeni? Do czego powołani?
Podczas tego spotkania młodzieżowego chcielibyśmy poruszyć temat naszego powołania i przeznaczenia w życiu chrześcijańskim.

Data: 20 kwietnia 2013, godzina 16:00.
Miejsce: Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Emaus w Zielonej Górze, ul. Długa 8a.
W planie: Czas uwielbienia i dzielenia się Słowem, integracja i poczęstunek.