2016.03.13

“Kiedy powstał grzech?”– Zbigniew Trzciński

 

I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie”. Objawienie Jana 12:7-9

 

13 marca 2016 Zbigniew Trzcinski