2015.12.27

“Pan jest łaskawy”– Zbigniew Trzciński

bozalaska

Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa”. Ewangelia Jana 1:17

27 grudnia 2015 Zbigniew Trzciński