2015.11.29

“Patrzmy na Jezusa – sprawcę i dokończyciela wiary”– Mariusz Jańczak

look

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego”. List do Hebrajczyków 12:1-2

Słowo wstępne:

29 listopada 2015 Adrian Szymański

Kazanie:

29 listopada 2015 Mariusz Jańczak