2015.10.11

“Boża chwała” – Wiesław Paprzycki

krzyz

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. Ewangelia Jana 1:14

11 października 2015 Wiesław Paprzycki