2015.07.05

“Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli” – Wiesław Paprzycki

szklanka

“A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa”.
Ewangelia Jana 1:16-17

05 lipca 2015 Wieslaw Paprzycki