2015.05.17

“Kim jesteśmy w Chrystusie?” – Mariusz Jańczak

“Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego”. 1 List do Koryntian 9:27

17 maja 2015 Mariusz Janczak