2015.04.26

“Przykazanie miłości” – Stanisław Krawiec

przykazanie m

“To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.” Ewangelia Jana 15:12-14

26 kwietnia 2015 Stanislaw Krawiec