Zespół “SÓL” ze Szprotawy

Koncert zarejestrowano podczas nabożeństwa w KZ Emaus w Zielonej Górze dnia 10.05.2009r.

Sól – “Śpiewając Biblię”

Iz. 5,9  Iz. 5,9
Oto Bóg  Oto Bóg
Dobrze jest dziękować  Dobrze jest dziękować
Psalm 84  Psalm 84
Gdy Pan wywiódł nas z niewoli  Gdy Pan wywiódł nas z niewoli
Pan jest królem  Pan jest królem
Panie mój  Panie mój
Pan Stróżem  Pan Stróżem
Grzech mój wyznałem tobie  Grzech mój wyznałem tobie
Radujcie się sprawiedliwi w Panu  Radujcie się sprawiedliwi w Panu