2015.02.22

“Któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana?”Stanisław Krawiec

Jesus-holding-out-his-hand-B

“I spełniły się słowa proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któż uwierzył temu, cośmy usłyszeli, i ramię Pańskie komu się objawiło: A nie mogli uwierzyć, bo Izajasz powiedział znowu: Zaślepił ich oczy i zatwardził serce, żeby nie widzieli oczami, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Izajasz to rzekł, bo ujrzał chwałę Jezusa i właśnie o Nim powiedział”.
Ewangelia Jana 12:38-41

22 lutego 2015 Stanisław Krawiec